O klube HK2016 Trebišov

Nový Hokejový klub 2016 Trebišov je na svete, je riadne zaregistrovaný na SZĽH a “A” mužstvo bude štartovať v sezóne 2016/2017 v 2.lige sk.Východ.

Cesta k založeniu klubu nebola jednoduchá. Pán Ladislav Telepovský, ktorý je známy ako dlhoročný zanietenec trebišovského hokeja oslovil skupinku ľudí, ktorým tento šport taktiež prirástol k srdcu. Sadli si za jeden stôl a hľadali možnosti, ako seniorský hokej v Trebišove opäť postaviť na nohy.

Pri svojom úsilí stretli mnohých odporcov a posmešníkov, ktorí tvrdili, že je to práca márna, a že toto ich úsilie nikto nepodporí( finančne). Neprajníci tiež vraveli, že v našom okresnom meste nie je ani vôľa poslancov mestského zastupiteľstva na to, aby tu mužský hokej fungoval.

A hľa, opak bol pravdou! Po rokovaniach s primátorom mesta, Marekom Čižmárom, s riaditeľom Technických služieb, Michalom Davalom, s poslancom hnutia Trebišov nahlas, Mariánom Kolesárom sme predsa len našli spoločnú reč.

Výsledkom je Zmluva o prenájme nebytových priestorov (zimného štadióna) medzi Mestom Trebišov a HK 2016 Trebišov za symbolické euro, ktorá bola pre nás “odrazovým mostíkom” do ďalšej spolupráce s potenciálnymi partnermi.

Na zmluve nás akurát mrzí doba prenájmu štadióna – do 1.6.2017, chceme pracovať systematicky na postupnej stabilizácii pomerov v klube a na to je potrebné dlhšie časové obdobie. O predĺženie zmluvy však môžeme pred jej skončením požiadať mestské zastupiteľstvo.

Už od samého začiatku nášho úsilia sa k nám pridala skupinka “gelničanov” na čele s Matúšom Petričkom, naším bývalým hráčom a s Ivanom Fedorom, tiež bývalým trebišovským brankárom.

Chceme umožniť najmä domácim chlapcom pokračovanie v hokejovej kariére.

Predstavenstvo klubu HK2016 Trebišov

Predstavenstvo klubu má sedem členov a každý jeho člen má pridelené  konkrétne úlohy :

  • Matúš Petričko – predseda predstavenstva, stále aktívny hráč, má na starosti prípravu kádra , organizáciu prípravných zápasov, personálne otázky- trénera, či ekonomické otázky
  • Ladislav Telepovský – podpredseda predstavenstva, zúčastňuje sa zasadnutí Rady 2.ligy seniorov v Hronseku a je v neustálom styku so športovým riaditeľom SZĽH
  • Ľubomír Kovalík – člen predstavenstva, pripravoval dokumentáciu ohľadom zaregistrovania klubu a je poverený jednaním s partnermi klubu
  • Vojtech Zachar – člen predstavenstva, bezpečnostný manažér pripravuje tím ľudí na zabezpečenie zimného štadióna počas majstrovských stretnutí
  • Ivan Fedor – člen predstavenstva, športový riaditeľ
  • Peter Petričko – člen predstavenstva, ekonomický úsek