HK 2016 Trebišov - 10.08.2021 08:31:12

25 rokov založenia seniorského hokeja v Trebišove

Ľadový hokej sa v Trebišove hrával na zamrznutých prírodných plochách  alebo na rybníku v mestskom parku.

Ľadový hokej sa v Trebišove hrával na zamrznutých prírodných plochách  alebo na rybníku v mestskom parku. Hokejistom veľmi chýbal zimný štadión. V roku 1987 sa rozhodlo o jeho výstavbe. Umelá ľadová plocha, prevádzková budova, trafostanica a inžinierske siete boli odovzdané do užívania v decembri 1991.

28.10.1992 vznikol Hokejový klub Trebišov. Zvolený výbor venoval maximálnu pozornosť rozvoju mládežníckeho hokeja. Boli založené družstva mladších žiakov a prípravky. Klimatické podmienky potvrdili nutnosť zastrešenia zimného štadióna. S výstavbou sa započalo v júni 1993.12 novembra 1994 bol zimný štadión slávnostne otvorený.  Členom výboru HK a všetkým, čo sa pohybovali okolo hokeja bolo jasné, že činnosť HK bude možná len vtedy, keď sa nájde silný sponzor, ktorý celé dianie finančné podporí a tým vytvorí podmienky na vstup žiackych družstiev do súťaži. Začala sa preto realizovať myšlienka o zlúčení HK s armádou a vytvorení HK VTJ Trebišov. K zlúčeniu došlo v júni 1995.

 

Členom výboru HK a všetkým, čo sa pohybovali okolo hokeja bolo jasné, že činnosť HK bude možná len vtedy, keď sa nájde silný sponzor, ktorý celé dianie finančné podporí a tým vytvorí podmienky na vstup žiackych družstiev do súťaži. Začala sa preto realizovať myšlienka o zlúčení HK s armádou a vytvorení HK VTJ Trebišov. K zlúčeniu došlo v júni 1995. V súťažnom ročníku 1995/1996 do krajských súťaži nastúpili dve družstva - mladší žiaci a prípravka. Niekoľko rokov stal v Trebišove pekný zimný štadión, ktorého využitie nezodpovedalo jeho možnostiam. V marci v roku 1996 počas stretnutia Jána Danka, poslanca NR SR a Ľudomíra Capa, predseda predstavenstva Wagón Slovakia, sa zrodila myšlienka ,že by v Trebišove mohol vzniknúť nový hokejový klub. Už v lete v roku 1996 došlo k toľko očakávanému stretnutiu zástupcov HK VTJ a generálneho sponzora firmou Wagon Slovakia Košice, ako aj zástupcami mesta Trebišov, aby bola zmluva o spolupráci,čim bol položený základ k vzniku HK VTJ Wagón Slovakia Trebišov. Zmluva sa podpísala na tunajšej radnici 26.7.1996

Za: Wagón Slovakia Košice: Ing. Ľudomír Cap - predseda predstavenstva

Mesto Trebišov: Ing. Dušan Poľacký -  primátor

HK VTJ Trebišov: Mgr.  Ján Ujhelyi, Pplk .Ing. Vladimír Kmec

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie prevádzkovania činnosti HK VTJ Wagón Slovakia Trebišov v sezónach 1996/1997 a 1997/1998. Na slávnostnom podpise zmluvy o spolupráci medzi mestom Trebišov, Hokejovým klubom a 21.Mechanizovanou brigádou bol prítomný štátny tajomník MO SR p.Gajdoš.

Ladislav Telepovský (pamätník týchto udalostí)