HK 2016 Trebišov - 26.08.2021 09:33:01

25 rokov od založenia seniorského hokeja v Trebišova – II.časť

Patrí sa spomenúť mená tých, ktorí stáli pri vzniku hokejového klubu (1992 až 1996). Boli to Mgr. Ujhelyi Ján, Ing.Papák Michal, Ing. Šiplák Blažej, Kopas Michal, Horoško Rudolf, Biro Jozef , Horoško Michal st., Varga Ján, Horoško Michal ml., Kolesár Jozef, Telepovský Ladislav a všetci rodičia hráčov žiackych družstiev HK.

Dňom 1.augusta 1996 bol na základe zmluvy o spolupráci z  26.7.1996 vytvorený riadiaci a organizačný tím v zložení:  výkonný riaditeľ, hlavný tréner, ekonóm  a správca , ktorých úlohou bolo po všetkých stránkach pripraviť a zabezpečiť družstvo dospelých a žiakov počas celého hokejového diania. Na spoločných rokovaniach bol vytvorený výbor hokejového klubu pod vedením Ing.Jaroslava Papáka a členmi: Ing. Vladimír Kmec, Ing. Anton Laškoty,  Vladimír Kmeťo, Mgr.Alexander Gergely, Milan Kmeť, Rudolf Horoško ml., Marián Ferčák, Pavol Hrunčák,  Ladislav Telepovský.Čo sa týka hráčskeho kádra  „A“ družstva, jeho základ tvorili  hráči vykonávajúci základnú vojenskú službu u tunajšieho vojenského útvaru.  Na čele celého diania stála  správna rada v tomto zložení:
Prezident: Ing. Ľudomír Cap
Viceprezident: plk. Ing. Ivo Trippé
Členovia: Ing. Miroslav Bajer, Ing. Tibor Brics, JUDr.Róbert  Jančík, Ing. Július Tóth, mjr. Mgr. Alexander Gergely
Výkonný riaditeľ: Ing. Ľudovít Dynis
Hlavný tréner: Juraj Ferenc
Asistent trénera: Dušan Kapusta
Vedúci mužstva:  mjr. Mgr. Alexander Gergely
Lekár: MUDr. Michal Jalčovik
Masér: Jozefína Repovská

Ladislav Telepovský